Bouw ik schadevrije jaren op wanneer ik een auto lease bij Bochane Lease? 
Ja. Indien u geen verwijtbare schades rijdt gedurende uw overeenkomst zal Bochane Lease uw opgebouwde schadevrije jaren bijhouden.

Heb ik recht op vervangend vervoer bij onderhoud of schade? 
Indien de reparatie van uw auto langer dan 24 uur in beslag neemt en u uw auto dus al langer niet kunt gebruiken, biedt Bochane Lease u vanaf dat moment vervangend vervoer aan zonder bijkomende kosten.

Is mijn auto overal verzekerd? 
Uw leaseauto is bijna in alle Europese landen verzekerd. Welke landen dit zijn vindt u terug op uw verzekeringsbewijs, ook wel bekend als de groene kaart. Wij hanteren de algemene voorwaarden vanuit het Keurmerk. In onze aanvullende voorwaarden vindt u extra informatie.

Er is schade aan mijn auto ontstaan. Wat nu? 
De verzekering van uw Private Lease auto is ondergebracht bij de verzekeraar Bovemij. Ingeval van een WA- of casco schade dient u Bovemij zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is telefonisch op de hoogte te stellen en dient u er voor te zorgen dat Bovemij binnen 48 uur na de melding een volledig ingevuld Europees Schadeformulier (SAF) van u heeft ontvangen.
Meld uw schade via:

– Telefoonnummer: 024 366 66 79
– Emailadres: schademeldingen@bovemij.nl
– Postadres: Bovemij, Postbus 7000, 6503 GM te Nijmegen

Schadeherstel vindt altijd plaats via een vestiging van Bochane Groep.
Heeft u dringend hulp nodig bij schade of pech? Renault Route Service + is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar:

– Vanuit Nederland 0800 – 03 03
– Vanuit het buitenland 0031 (0)20 – 65 35 100

Wat gebeurt er bij total-loss? 
Bij total-loss wordt het contract beëindigd. Indien de schade niet bij een tegenpartij te verhalen is, wordt de eigen bijdrage Casco in rekening gebracht. Daarnaast wordt er een eindafrekening gemaakt met betrekking tot de meer of minder gereden kilometers. Uiteraard gaan wij met u in overleg hoe wij u in deze situatie zo goed mogelijk kunnen helpen.

Er zit een ster/barst in mijn ruit. Wat nu? 
Voor glasherstel kunt u contact opnemen met een vestiging van Bochane Groep.

Wat gebeurt er met mijn contract bij diefstal van de auto? 
Bij diefstal dient u hier zo spoedig mogelijk melding van te maken bij Bochane Lease en aangifte te doen bij de politie. Het contract wordt beëindigd indien de auto niet binnen 30 dagen na vermissing is teruggevonden. In dat geval wordt er een eindafrekening gemaakt met betrekking tot de meer of minder gereden kilometers. Uiteraard gaan wij met u in overleg hoe wij u in deze situatie zo goed mogelijk kunnen helpen. 

Voor alle details vindt u onze verzekeringsvoorwaarden hier.