Wat gebeurt er als ik de auto inlever met schade? 
De staat van de auto en de aanwezigheid van inleverschades wordt vastgelegd in een innamerapport, opgesteld door de vestiging van Bochane Groep waar u de auto inlevert. Reguliere gebruikersschades zijn acceptabel. Hiervoor ontvangt u geen factuur. Bij grotere schades die niet onder reguliere gebruikersschade vallen geldt de Eigen Bijdrage per schadegeval. Alle details vindt u terug in de inleverhandleiding.

Moet ik aan het einde van de contractperiode een slottermijn voldoen? 
Nee, er is bij Bochane Lease geen sprake van een slottermijn. Slechts de meer of minder gereden kilometers worden met u afgerekend en schades die niet onder reguliere gebruikersschades vallen. Een toelichting op aanvaardbare gebruikersschades vindt u hier.

Wordt de auto aan het einde van de contracttermijn mijn eigendom? 
Nee. Bochane Lease blijft eigenaar van de auto.

Is het mogelijk de auto aan het einde van het contract te kopen? 
Indien u geïnteresseerd bent om de auto over te kopen kunt u contact opnemen met de vestiging van Bochane Groep. Zij informeren u graag over de mogelijkheden. Uiteraard kunt u aan het einde van de contracttermijn ook een nieuw Private Leasecontract aangaan.

Waar lever ik mijn auto in aan het einde van het contract? 
Inleveren doet u bij de vestiging van Bochane Groep waar u de auto ook heeft opgehaald. Daar vindt ook de definitieve inname plaats.