Kan ik nadat ik het leasecontract heb ondertekend nog van het leasecontract afzien? 
Ja, dat kan. U heeft namelijk 14 dagen bedenktijd. Dit betekent dat u een leasecontract kosteloos kunt ontbinden tot 14 dagen nadat Bochane Lease het door u ondertekende leasecontract heeft ontvangen.

Mogen er andere personen in mijn Private Lease auto rijden? 
Iedereen met een geldig Nederlands rijbewijs en toestemming van de contractant mag in de auto rijden.

Is het mogelijk het contract tussentijds te beëindigen? 
Ja, dat is mogelijk. De opzeggingsvergoeding wordt op twee verschillende manieren berekend: 
Manier 1
De opzeggingsvergoeding is het vaste percentage van 40% van de gezamenlijke termijnbedragen die u zonder de opzegging nog zou moeten betalen.
Manier 2
De opzeggingsvergoeding is het verschil tussen de gezamenlijke termijnbedragen die u hebt betaald en nog moet betalen tot het moment van opzegging en de gezamenlijke – hogere – termijnbedragen die u tot dat moment had moeten betalen als u direct de leaseovereenkomst voor de kortere duur was aangegaan. 
De laagste van deze twee opzeggingsvergoedingen is de opzeggingsvergoeding die u dient te betalen.
Rekenvoorbeeld 1
Het termijnbedrag is € 200,-. De overeengekomen leaseperiode is 36 maanden. U zegt op tegen het begin van de 25e maand. 
Manier 1
Zonder de opzegging zou u aan termijnbedragen nog 12 maanden vermenigvuldigd met € 200,- is € 2.400,- moeten betalen. De opzeggingsvergoeding bedraagt dus 40% van € 2.400,- is € 960,-.
Manier 2
Het leasetarief gebaseerd op een looptijd van 24 maanden was, ten tijde van het aangaan van uw leaseovereenkomst, € 250,- per maand. Het verschil in leasetarief dat u heeft betaald op basis van 36 maanden ten opzichte van het leasetarief gebaseerd op 24 maanden, is € 50,- per maand.
De opzeggingsvergoeding bedraagt dus € 50,- vermenigvuldigd met de reeds verstreken looptijd van 24 maanden is € 1.200,-.
In dit geval is de opzegginsvergoeding zoals berekend op manier 1 het laagst. Dit is de opzeggingsvergoeding die u dient te betalen.

Is Private lease via Bochane Lease een financiering? 
Nee, het leasen van een auto wordt volgens de huidige wet- en regelgeving niet gezien als een vorm van financiering. Bochane Lease blijft dan ook eigenaar van de auto.

Kan het maandbedrag tijdens de looptijd wijzigen? 
Het maandbedrag zal niet veranderen, tenzij er fiscale wijzigingen optreden (bijvoorbeeld een wijziging van de houderschapsbelasting, btw, de assurantiebelasting of de invoering van een nieuwe belasting). Dit geldt overigens ook als u een auto koopt. Het bedrag op de offerte is het maandbedrag gedurende de gehele looptijd. 
Wel kan het gebeuren dat u meer of minder kilometers rijdt dan u van te voren had verwacht. Dit kan dan aanleiding geven het jaarkilometrage in uw overeenkomst te wijzigen. Wij hanteren de algemene voorwaarden vanuit het Keurmerk. In onze aanvullende voorwaarden vindt u extra informatie.

Wat is inbegrepen bij de leaseprijs? ? 
De volgende componenten zijn inbegrepen bij de maandelijkse leaseprijs:

– Houderschapsbelasting
– Reparaties, onderhoud en zomerbanden
– Schadeherstel en glasreparatie
– Allrisk verzekering met een eigen bijdrage
– Pechhulp Europa
– Vervangend vervoer na 24 uur
– BTW

De kosten van brandstof dient u wel zelf te betalen. Ook kosten voor parkeren, wassen van het voertuig, connectiviteitsabonnementen en updates van het navigatiesysteem (indien aanwezig in het voertuig en niet vergoed door de fabrikant), bekeuringen en tolgelden zijn voor uw eigen rekening. Dit kan in bepaalde gevallen ook gelden voor het tussen beurten door vervangen of aanvullen van olie, ruitenwisservloeistof en ruitenwissers. Neemt u in deze gevallen contact op met Bochane Lease. Wij hanteren de algemene voorwaarden vanuit het Keurmerk. In onze aanvullende voorwaarden vindt u extra informatie.

Hebben wijzigingen op het gebied van (houderschap-)belasting invloed op het maandbedrag? 
Het maandbedrag kan veranderen als gevolg van fiscale wijzigingen. Fiscale oorzaken zijn bijvoorbeeld wijzigingen van de houderschapsbelasting, assurantiebelasting of de btw. De houderschapsbelasting kan ook wijzigen wanneer u verhuist naar een andere provincie. Dit geldt overigens ook wanneer u een auto koopt. Wij hanteren de algemene voorwaarden vanuit het Keurmerk. In onze aanvullende voorwaarden vindt u extra informatie.

Hoe hoog is mijn Eigen Bijdrage bij schade? 
Uw Eigen Bijdrage bij Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is €0,00 en uw Eigen Bijdrage bij Casco bedraagt €500,00. Indien het schadebedrag lager is dan uw Eigen Bijdrage, betaalt u alleen het bedrag van de schade en niet de volledige Eigen Bijdrage. Bij de eerste schade berekenen wij u slechts 50% van de eigen bijdrage door. (€250,00) Bij de tweede schade 75% (€375,00). Voor alle volgende schades brengen wij de volledige Eigen Bijdrage bij u in rekening. Doordat er een Eigen Bijdrage is, kunnen wij de premie laag houden. Bij excessief schadebeeld (meer dan 2 verwijtbare schades per jaar) is Bochane Lease gerechtigd de hoogte van het eigen risico voor de resterende looptijd van de overeenkomst naar boven bij te stellen. Wij hanteren de algemene voorwaarden vanuit het Keurmerk. In onze aanvullende voorwaarden vindt u extra informatie.

Hoe wordt er beoordeeld of het aangaan van een Private Lease contract voor mij financieel haalbaar is? 
Wij willen uiteraard voorkomen dat iemand maandelijkse verplichtingen aangaat die niet passen bij zijn of haar persoonlijke situatie. Wij accepteren daarom op basis van VFN normen (http://www.vfn.nl/consumenten/) waarbij wij gebruik maken van toetsing en registratie bij het BKR te Tiel.

Ik ben werkloos, kom ik in aanmerking voor Private Lease via Bochane Lease? 
Iedere aanvraag voor Private Lease wordt individueel beoordeeld. De financiële beoordeling hangt af van uw specifieke situatie en zal uitwijzen of u wel of niet in aanmerking komt voor Private Lease via Bochane Lease.

Waarom heb ik geen bijtelling bij een contract via Bochane Lease? 
Bijtelling is alleen van toepassing wanneer uw werkgever u een auto beschikbaar stelt en hiervoor de kosten op zich neemt. Omdat u het contract als privé persoon afsluit en de leasekosten zelf betaalt, is er dus geen sprake van bijtelling.

Kan iemand anders dan de contractant garant staan? 
Indien de aanvraag in de geautomatiseerde beoordeling wordt afgewezen vanwege onvoldoende inkomen, dan wordt de klant in de gelegenheid gesteld een borgsteller uit te nodigen om garant te staan voor de leaseaanvraag en mee te tekenen op het leasecontract. Ook de borgsteller wordt dan middels een uitnodiging per mail verzocht zijn gegevens (en die van de partner) in te vullen, waarna deze dezelfde geautomatiseerde beoordeling doorloopt..

Moet er een borg betaald worden bij het aangaan van een Private Lease contract? 
Nee, op dit private lease product is geen borg van toepassing.

Moet ik aan het einde van de contractperiode een slottermijn voldoen? 
Nee, er is bij Bochane Lease geen sprake van een slottermijn. Slechts de meer of minder gereden kilometers worden met u afgerekend en schades die niet onder reguliere gebruikersschades vallen. Een toelichting op aanvaardbare gebruikersschades vind u hier.

Er staat een BKR codering achter mijn naam, kom ik in aanmerking voor Bochane Lease? 
Iedere aanvraag voor Private Lease wordt individueel beoordeeld. Het BKR kent verschillende coderingen, ook positieve registraties. Het hangt af van de aard van de codering(en) en de financiële beoordeling van uw aanvraag of u wel of niet in aanmerking komt voor private lease via Bochane Lease.

Word ik geregistreerd bij het BKR? 
Bij het BKR worden alle particuliere kredieten hoger dan €250,00 en met een minimale looptijd van één maand geregistreerd. De kans is dus groot dat u al geregistreerd staat, bijvoorbeeld vanwege een hypotheek. Ondanks dat Private Lease geen krediet is, zal ook een Private Lease product worden geregistreerd bij het BKR onder een aangepaste code. Zo ook wanneer u een overeenkomst afsluit bij Bochane Lease. Uw overeenkomst wordt geregistreerd in het CKI-register (Centraal Krediet Informatiesysteem) van het BKR te Tiel. Registratie zal plaats vinden onder de code OA (operationele autolease). Vanuit stichting Keurmerk Private Lease is de hoogte van de registratie vastgesteld op 65% van de som van de leasetermijnen. Voorbeeld berekening: Stel, uw maandtermijn bedraagt €200,00 per maand gedurende 36 maanden. Het bedrag wat bij BKR geregistreerd wordt bedraagt in dit geval: 65% van €200,00 = € 130,00 €130,00 x 36 maanden = € 4.680,- Kijk voor meer informatie op www.bkr.nl.

Hoe verloopt een aanvraag voor Private Lease?

  1. Nadat u een aanvraag hebt gedaan via Bochane Lease zal deze worden doorgestuurd naar onze partner EDR Credit Services. U ontvangt hierna een bevestiging van de aanvraag per e-mail.
  2. EDR voert de (verplichte) financiële beoordeling uit. Om het u gemakkelijk te maken krijgt u toegang tot uw persoonlijke pagina in de portal van EDR.
  3. Nadat u alle gegevens heeft aangeleverd, zal EDR telefonisch contact met u opnemen. Wanneer de toetsing is afgerond informeert EDR u en Bochane Lease over de uitslag.
  4. Na een positieve terugkoppeling ontvangt u de overeenkomst, welke u kunt tekenen en terugsturen.
  5. Wanneer de door u getekende overeenkomst is ontvangen door Bochane Lease, bestellen wij de auto bij Bochane Groep, nadat de 14 dagen bedenktijd is verstreken.
  6. De dealer die uw auto zal leveren neemt contact met u op om met u de afspraak voor aflevering van uw nieuwe auto te maken.

Wat zijn de algemene voorwaarden van Bochane Lease? 
Wij hanteren de algemene voorwaarden vanuit het Keurmerk. In onze aanvullende voorwaarden vindt u extra informatie.